Producció de Buit Industrial

 • Bombes de paletes de simple i doble etapa, bombes de cargol de simple etapa amb accionament de velocitat variable, bombes de pistó de simple etapa, booster de buit, bombes de garra exempta, bombes de multi-garra exempta i bombes de buit d’anell líquid
 • Sistemes de control centralitzat, separadors, dipòsits, filtres, purgues, etc.

Assessorament i Distribució de Buit Industrial

 • Estudi, disseny i muntatge de Sales Centralitzades de Buit Industrial.
 • Disseny i muntatge xarxes de Buit Industrial canonada d’alumini, inoxidable, DIN-2440, PVC, etc.

Estudis d’estalvi energètic

 • Mesurament de consum energètic i demanda buit industrial
 • Simulació amb alternativa eficient.
 • Monitorització

Servei Oficial d’Assistència Tècnica

 • Revisions periòdiques programades. Convenis de manteniment preventiu en Sales Centralitzades de Buit Industrial
 • Reparacions d’equips
 • Gestió de recanvis/consumibles d’equips
 • Anàlisi de vibracions i monitoratge de màquines
 • Formació