Producció d’Aire Comprimit i Nitrogen

 • Compressors lubricats (pistó i cargol), exempts d’oli (pistó, scroll, ungla i cargol), assecadors frigorífics i d’adsorció, filtres, dipòsits, purgues i separadors de condensats.
 • Generadors de nitrogen, dipòsits i accessoris.

Dins de DEXIS IBÉRICA, la comercialització de compressors, components i resta de productes Atles Copco, està únicament desenvolupada per la Delegació de DEXIS IBÈRICA a Saragossa, i exclusivament per a les províncies de Saragossa i Osca.

Distribució d’Aire Comprimit i Nitrogen

 • Distribució d’Aire Comprimit i Nitrogen
 • Disseny i muntatge Sala Compressors i Generació de Nitrogen.
 • Disseny i muntatge xarxes d’Aire Comprimit i Nitrogen amb canonada d’alumini, inoxidable, DIN-2440, etc.
 • Certificat Instal·lador Autoritzat

Estudis d’estalvi energètic

 • Mesura de consum energètic i demanda d’aire comprimit.
 • Simulació amb alternativa eficient.
 • Monitorització
 • Recuperació d’energia

Dins de DEXIS IBÉRICA, la comercialització de compressors, components i resta de productes Atles Copco, està únicament desenvolupada per la Delegació de DEXIS IBÈRICA a Saragossa, i exclusivament per a les províncies de Saragossa i Osca.

Assessorament i legalització d’instal·lacions

 • Estudi i disseny d’instal·lacions
 • Documentació a presentar davant Organismes Oficials

Servei Oficial d’Assistència Tècnicaa

 • Revisions periòdiques programades
 • Convenis de manteniment preventiu en Sales de Compressors i Nitrogen
 • Reparacions d’equips
 • Gestió de recanvis/consumibles d’equips
 • Anàlisi de vibracions i monitoratge de màquines
 • Formació

Dins de DEXIS IBÉRICA, la comercialització de compressors, components i resta de productes Atles Copco, està únicament desenvolupada per la Delegació de DEXIS IBÈRICA a Saragossa, i exclusivament per a les províncies de Saragossa i Osca.