Corretges:

Trapezials, Dentades clàssiques (MXL, XL, L, H, XH, XXH), Dentades (RPP, HTD, POLYCHAIN), Pluriband, Poly-V, Poliuretà, Dentades ànima metàl·lica (T i AT), A metres, Planes, Cordó termosoldable, Màquina de tall per corretja dentada. Especials per a la Indústria Ceràmica.

Politges i Boixes còniques:

Politges trapezials cegues, Politges trapezials per Taper-lock, Politges dentades cegues, Politges dentades per Taper-lock, Taperlock, Aros cònics d’estrènyer, politges variadores.

Cadenes:

Normes ISO, ASA, Inoxidables, Eixos buits, Fleyer (malles juntes), Doble pas, Transport, Redler, Rotary, Silenciosa, Transport aeri, Charnela o de platerets. Porta-cables, Malles rectes, Perfil guia poliuretà. Accessoris: Aletes, pivots, tacs goma.

Pinyons i engranatges:

Pinyons, Discos (simple, doble, triple), Pinyons per taper-lock, Pinyons ferro colat, Cremalleres. Engranatges cilíndrics, Engranatges cònics.

Rodets de transport:

Metàl·lics, zincats, Recobriment de goma, Rodets cònics, Rodets per a la mineria.

Caragols trapezials, Femelles amb brida

Eixos estriats i Cubs brotxats

Bandes de transport:

Pvc, Poliuretà, Silicona, Metàl·liques, Modulars, Cautxú.

Acoblaments i Limitadors de Par:

Elàstics d’estrella, Elàstics de pivots, Elàstics de làmines, Elàstics de molls, Engranament intern, Flector pneumàtic, Per Encoder, Cadena.

Motors i reductors:

Motors trifàsics, monofàsics i fre. Motors ATEX i antideflagrants. Reductor corona/sense fi. Reductors d’engranatges (Coaxial i Ortogonal). Reductors epicicloïdals. Reductors d’eixos paral·lels. Variadors mecànics i electrònics. Bases i carrils tensors per a motors. Reenviaments d’angle.

Rodes lliures

 

Eslingues i cables d’acer:

Eslingues de cadena grau 80. Eslingues de fibra (planes i rodones). Eslingues de cable. Ganxos, malles, anelles, cadenes. Trincatges. Grillons, armelles, subjectacables, mosquetons.

Cardan i juntes universalss

Bombes: Bombes de buit, Bombes d’aigua, Tancaments mecànics, Ventoses, Vacuostats.

Bombes

Bombes de buit, Bombes d’aigua, Tancaments mecànics, Ventoses, Vacuostats.