Tot tipus d’olis i greixos industrials

– Circulació i greixatge general
– Turbines
– Hidràulics
– Engranatges
– Guies
– Eines pneumàtiques
– Compressors d’aire i refrigeració
– Indústria alimentària
– Blancs tècnics i medicinals
– Motors de gas (cogeneració)
– De tall solubles
– De tall d’ús directe
– Electroerosió
– Dielèctric
– Desemmotllador de formigó
– Greixos

Complements de Lubricació

Lubricants automàtics, d’alta penetració; productes de manteniment preventiu (antidesgast); agents de protecció contra l’oxidació; agents anticorrosius.

Greixatge centralitzat i lubricació industrial

D’acord amb diversos estudis, el 54% de les fallades en rodaments industrials apareixen com a conseqüència d’una mala lubricació, tant per excés com per defecte. S’originen, per tant, parades no programades que incideixen en la producció (costos d’oportunitat, allargament de les jornades de treball, etc.), així com despeses de manteniment molt elevades (material, mà d’obra, estocs innecessaris).

Per evitar aquests possibles danys, els lubricants han d’arribar al punt de lubricació en el moment apropiat i en la quantitat precisa. Aquí és on entra en joc el greixatge centralitzat, els objectius principals del qual són:
– Permetre intervals de manteniment superiors
– Augmentar la vida dels components mecànics implicats
– Reduir els temps de parada i les avaries

El personal tècnic de Dexis Ibérica està format i capacitat per assessorar-vos sobre els equips i el mode de lubricació més adequats a les vostres instal·lacions. A més, també poden encarregar-se del servei d’instal·lació i muntatge.