Perfils d’Alumini

Dexis Ibèrica, a través de Tecnomeca Kidelan, ofereix uns serveis integrats de subministrament «clau en mà» que abasten des de l’anàlisi de necessitats i el plantejament de propostes concretes, fins al disseny del projecte, incloent el muntatge, l’electricitat, la programació de l’activitat i la posada en marxa de l’equip. La nostra experiència en tècnica lineal i la fiabilitat i flexibilitat del sistema de perfils MINITEC es complementen de manera ideal. La compatibilitat de tots els components entre si permet satisfer amb rapidesa i a un cost adequat els requeriments especials dels nostres clients mitjançant el nostre sistema de muntatge.

MINITEC ofereix una gran varietat de perfils i components dissenyats de manera modular per permetre la completa compatibilitat entre ells.L’ús del sistema modular de perfils MINITEC i la nostra tècnica lineal són la millor garantia per a una alta qualitat.
Perfils d’alumini, elements d’unió, frontisses i articulacions, accionaments i controladors, sistemes lineals, cintes transportadores, protecció de màquines.