Adhesius, coles, productes químics:

 • Productes anticorrosius
 • Formació de juntes
 • Fixació i segellament de rosques
 • Lubricació i protecció
 • Adhesius instantanis assecats amb llum
 • Compostos amb farciment elèctric
 • Compostos i recobriments protectors
 • Retenció
 • Productes per a soldadura
 • Pintures
 • Netejadors, de precisió, amb base d’aigua, d’alt rendiment

Cargolam

 • Tornavisos
 • Femelles
 • Volanderes
 • Varetes de roscar
 • Qualitats 8.8, 10.9 i 12.9 per a acer, empavonament o zincat
 • Qualitats A2 i A4 per a acer inoxidable

Sistemes de fixació

 • Fixacions metàl·liques
 • Fixacions químiques
 • Fixacions de niló
 • Reblons
 • Abraçadores
 • Elements d’elevació
 • Anells Seeger
  • Estàndards
  • V-Rings
  • K-Rings
  • DIN 471/472
  • Autoblocadores
  • Bisellats
  • De retenció

Abrasius

 • Discos per tallar i desbastar
 • Raspalls
 • Llimes, freses, moles
 • Mecànica de precisió

Equipament de protecció individual

 • Protecció de cap, mans, peus i cos
  • Guants
  • Vestuari químic
  • Seguretat
  • Sanitari/alimentació
 • Protecció d’altura
 • Protecció col·lectiva i ergonòmica
  • Cúters
  • Ganivets de seguretat
  • Protecció muscular
  • Catifes antifatiga
  • Senyalització
  • Llanternes

Soldadura

 • Equips de soldadura manual
 • Equips de tall per plasma
 • Elèctrodes
 • Varetes
 • Fils massissos

Tubs i mànegues

 • Mànegues
  • Pneumàtiques
  • Hidràuliques
  • De silicona
  • Per a productes alimentaris
  • Per a productes químics
 • Ràcords
  • Pneumàtics
  • Hidràulics
  • Racorderia en general
 • Planxes
  • De cautxú
  • De silicona

Plàstics tècnics

 • Poliamides
 • Polietilens
 • Poliuretans
 • Policarbonats
 • Polipropilens
 • PVC flexibles, rígids, escumats
 • Metacrilats
 • Tefló

Maniobra i accionament

 • Rodes i rodants
 • Antivibrants
 • Elements de transport, elevació, manipulació
 • Tancaments

Matriceria

 • Punxons
 • Casquets guia
 • Eines de subjecció
 • Brides ràpides
 • Passadors
 • Punxons
 • Inserció per a rosques
 • Perns i nanses
 • Clavetes
 • Molls per a motlles