PNEUMÀTICA INDUSTRIAL / AUTOMATITZACIÓ

Distribuïdors de comandament pneumàtic, electro pneumàtic, manual i mecànic; tractament d’aire: filtres, reguladors, lubricadors, parades d’emergència i arrencadors progressius, control i visualització de pressions i cabals; accessoris i automatismes pneumàtics; pneumàtica proporcional; elements de força: microcilindres, cilindres segons normativa i construccions especials, unitats de guiatge (fricció o rodaments), ressorts a gas. Solucions completes per a l’automatització industrial.

VÀLVULES DE PROCÉS / INDUSTRIAL

Vàlvules de comandament directe, assistit, separat amb pilotatge pneumàtic o elèctric; vàlvules per a aplicacions específiques: tot tipus de fluids, atmosferes explosives (zones ATEX), per a altes freqüències, materials del cos i construcció adaptats a aplicacions especials.

ACTUADORS ROTATIUS PROCÉS

De diferents tipus constructius (paleta, pinyó cremallera), simple i doble efecte; contactes final de carrera; posicionadors pneumàtics i electro-pneumàtics; adaptadors ISO i NAMUR; palanques de seguretat; muntatge conjunt actuador-vàlvula.

BUIT

Ejectors de buit, generadors de buit, tremuges d’aspiració i transvasament, ventoses, accessoris de buit, manipuladors, manipuladors ingràvids, pinces per a robots i sistemes modulars.

CONNEXIONS I TUBS FLEXIBLES

Connexions: tot tipus de ràcords, connexió instantània o de compressió, cos metàl·lic o de polímer; ràcords amb funcions pneumàtiques (anti retorn, regulació, bloqueig…); endolls ràpids; acobladors i adaptadors; silenciadors, filtres i pistoles per bufat industrial.

Tubs flexibles: materials segons aplicació i condicions de treball: PA, PU, PVC, PE, FEP, PFA, AUTO-RETRÀCTIL…; multi-tub, espiral, trenat, anti-espurnes, anti-estàtic… i tots els elements per a tall, preparació i fixació dels mateixos.

DISTRIBUCIÓ AIRE COMPRIMIT I BUIT

Sistemes modulars per al disseny i instal·lació de Sales de Compressors i Buit, xarxes principals i secundàries amb accessoris i canonada rígida en alumini, llestos per al seu muntatge sense preparació, desmuntable i reutilitzables.

MECATRÒNICA

Sistemes de transmissió de potència, elements de fixació, de suport i guiat; sistemes d’accionament per a aplicacions industrials: eixos elèctrics, sistemes de 3 eixos, aplicacions “pick and place”; elements mecànics, motors, material elèctric i solucions informàtiques per al desenvolupament i muntatge de sistemes mecatrònics industrials.