Un especialista en indústria

Dexis Ibérica està organitzada i preparada per facilitar regularment als seus clients, de forma addicional al subministrament dels productes, una sèrie de serveis addicionals, els quals hem classificat en 8 grans grups.

Quan s’apliquen aquests serveis, el client constata una millora en l’eficiència i determinades reduccions en els costos (vinculats al CTA o indirectes), és a dir, constata un estalvi. Nosaltres en diem Solucions de Eficiència i Productivitat.

FORMACIÓ

Programes de formació estàndard o personalitzada impartits per personal de Dexis o pels nostres col·laboradors.

SERVEIS TÈCNICS

Solucions d'eficiència i productivitat: manteniment industrial, enginyeria, auditories, consultories en planta.

SERVEIS DE TALLER

Tall i mecanitzat, taller hidràulic i serveis de reparació, manteniment i muntatge.

GESTIÓ
D'ESTOCS

Estoc dedicat, en consignació, control d'estoc en instal·lacions del client, magatzem integrat...

LOGÍSTICA

Ràpida resposta gràcies als nostres punts de venda, les plataformes nacionals i la cobertura europea.

OUTSOURCING

Externalització en la gestió de magatzem, botiga integrada a la factoria, planificació i realització de compres, control d'estoc.

GESTIÓ COMERCIAL

Estudis de productes codificats, homogeneïtzació de referències, catàleg electrònic, productes alternatius...

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Reducció de proveïdors (proveïdor integral)