Gestió comercial

 • Estudi, anàlisi de productes codificats
 • Racionalització: reorganització de la codificació segons els estàndards del mercat
 • Homogeneïtzació de referències
 • Reporting
  • Desenvolupament de consums per famílies, grups, subgrups.
  • Seguiment de pla de progrés (estalvis acordats)
 • Catàleg electrònic: e-commerce.
 • Catàleg personalitzat: e-catalog
 • Identificació de referències confuses o complicades
 • Propostes de substitució i/o alternatives a productes
 • Localització de productes de difícil subministrament