Gestió de stocks

  • Estoc dedicat
  • Estoc en consignació
  • Controls d’estoc en instal·lacions del client (racionalització, eliminació de duplicitats, reducció d’obsolescència)
  • Magatzem integrat
  • Màquines de distribució automàtica