Out-sourcing

 • Externalització de la gestió del magatzem de recanvis (productes d’alta rotació)
 • Tenda integrada en factoria
 • Estoc subjecte a contracte, propietat de Dexis
 • Empleats responsables en plantilla Dexis. Funcions principals:
  • Planificació i realització de les compres
  • Gestió i control d’estoc. Unificació de referències. Evitació de duplicitats
  • Reducció d’obsolets
  • Despatx de recanvis a personal de planta. Negociació amb proveïdors. Objectiu reducció de nombre.
  • Proposta de productes alternatius amb característiques millors (Menor CTA)