Serveis Tècnics

En Dexis considerem que és necessari reforçar la completa gamma de productes que oferim amb l’aplicació dels nostres serveis. D’aquesta manera, els nostres serveis tècnics posen a disposició dels nostres clients un ampli ventall de serveis dissenyats per aportar-hi valor afegit i pensats per aconseguir la millora de la productivitat en els processos industrials.


Manteniment Predictiu

Coneixement real de l’estat de la maquinària.

Manteniment Preventiu

Es realitza el manteniment segons les especificacions del fabricant.

Manteniment Correctiu

Serveis de reparació i recondicionament.


Enginyeria

Optimització energètica, anàlisi de problemes i propostes de millora per part dels nostres enginyers.

Serveis de Transmisió pneumàtica

Solucions a mida segons les especificacions del client: disseny, assistència tècnica, formació…

Serveis de Moviment Lineal

Disseny d’aplicacions, tall, acoblament de guies…


Auditories en aplicacions de Transmisió mecànica

Auditories realitzades per tècnics especialistes en transmissió mecànica.

Assessorament i legalització d’ instal·lacions (aire comprimit)

Assessorament i adaptació d’instal·lacions existents a nous necessitats d’aire a pressió.

Estudis i auditories d’ eficiència energètica

Auditories per tal d’identificar àrees d’oportunitat amb potencial d’estalvi d’energia.


Auditories, proyectes i instal·lacions de lubricació.

Sempre duts a terme per enginyers de Dexis, especialistes en lubricants i lubricació aplicada.

Consultoria en Planta (CEP)

Una persona de la nostra organització, formada per assistir el personal de la vostra empresa en qualsevol situació.