Manteniment Predictiu

 • Monitoratge EN LÍNIA de maquinària crítica (possibilitat de sol·licitar-ne DEMO)
 • Subministrament de sensòrica (acceleròmetres, sensors d’oli, ultrasons, etc.)
 • Equipament portàtil de vibracions
 • Servei d’anàlisi de vibracions, segons la periodicitat acordada
 • Ultrasons. Fuites d’aire
 • Consultories: solució de problemes puntuals en màquinaa.

KOS en línia està revolucionant el món del monitoratge de forma contínua per efectivitat, costos, facilitat i implantació:

 • Accés a l’estat de salut dels seus actius
 • Optimització de les parades per manteniment
 • Monitoratge de maquinària de règim variable i multicondició
 • Sense instal·lació de programes o servidors en fàbrica
 • Servei d’anàlisi espectral i configuració amb la col·laboració de l’equip tècnic de Services Plus
 • Gestió d’alarmes i indicadors de gestió (KPI)

Descàrrega de document: Sistema de monitoratge d’actius industrials mecànics KOS en línia.


--