Manteniment Preventiu

Serveis de manteniment

 • MUNTATGE I MANTENIMENT
  La nostra gran vocació pel servei, la preparació del nostre personal i la bona disposició ens permeten assumir el manteniment de qualsevol instal·lació industrial amb la màxima qualitat, seguretat i eficiència. Tenim capacitat per fer diversos muntatges en diferents sectors industrials.

  • Parades programades
  • Preventius
  • Correctius
  • Gestió integral de manteniment
 • Contractes de manteniment de compressors, eines pneumàtiques i electròniques.

Serveis avançats

 • Revisió i manteniment d’equips rotatius
 • Projectes i instal·lació «clau en mà»
 • Alineació làser d’eixos, politges, etc.
 • Ajustaments tècnics en màquines i equips
 • Assistència en posada en marxa
 • Equilibrament in situ
 • Anàlisi d’avaries en rodaments

   


--