Solucions

En Dexis entenem que, davant d’un problema que planteja un client, o davant d’una oportunitat de millora que detectem, hem de ser capaços d’aportar una  Solució correctament documentada, i generalment assolida amb l’ aplicació dels serveis que oferim.
Per tant, per a nosaltres, les solucions i els serveis estan fortament lligats i interrelacionats.
Com a conseqüència d’això, les solucions aportades permetran reduir els costos associats a les operacions de Manteniment o d’Aprovisionament.Divisió de comptes clau

Atlas Copco és un proveïdor líder mundial de solucions de productivitat industrial.


Estalvis documentats

Les millors solucions industrials d’aire comprimit per a una àmplia gamma d’aplicacions.