Estalvis documentats: Eficiència y Productivitat

Quan s’apliquen els serveis, es redueixen els costos del client, tant dels costos vinculats al CTA (cost total d’adquisició) com dels costos indirectes. La conseqüència directa d’una resolució de cost és la: generació d’estalvi.

Per tant, en aplicar els nostres serveis es generen en el client unes economies (estalvis). Nosaltres les anomenem Solucions de Eficiència y productivitat.

Cada aplicació de servei que comporti una conseqüència en forma de reducció de cost , serà recollida i documentada en una fitxa d’estalvi (FE) o en una fitxa d’aplicació de servei (FAS). D’acord amb aquestes fitxes, periòdicament es presentarà a la vostra Direcció de Compres el seguiment i l’informe dels estalvis obtinguts i els objectius definits, dels recursos dedicats per part de la nostra empresa i els serveis aplicats per a la seva consecució.

Full de productivitat: ecull totes les FE i les FAS realitzades. Resumeix en 2 pàgines totes les accions de productivitat realitzades en un període i la seva quantia, totalment i parcialment per grup d’estalvi. La combinació de tots els serveis aplicats, i les seves consegüents reduccions de costos, tant directes com indirectes, donarà com a resultat una millora en la productivitat o en l’estalvi global, que haurà d’assolir o superar l’objectiu establert en l’acord o contracte comercial.